Margo

Uchmatnite si trh pre seba!

Home

Vyhľadávajte nových klientov ľahko a na pár kliknutí. V Margu získate všetky potrebné informácie z celej rady informačných zdrojov na jednom mieste. Naša aplikácia obsahuje všetky slovenské a české firmy. Parametrizované vyhľadávanie umožní dôkladnú analýzu trhu podľa potrieb zákazníkov. Detailné a overené informácie sú krokom k úspešnému podnikaniu.

Margo

Uchmatnite si trh pre seba!

Vyhľadávajte nových klientov ľahko a na pár kliknutí. V Margu získate všetky potrebné informácie z celej rady informačných zdrojov na jednom mieste. Naša aplikácia obsahuje všetky slovenské a české firmy. Parametrizované vyhľadávanie umožní dôkladnú analýzu trhu podľa potrieb zákazníkov. Detailné a overené informácie sú krokom k úspešnému podnikaniu.

Chcem vyskúšať Margo!
Home

Hľadanie

nových klientov

Riadenie

obchodnej siete

Budovanie

klientskeho portfólia

Hľadanie

nových klientov

Riadenie

obchodnej siete

Budovanie

klientskeho portfólia

Poznáte trh, na ktorom pôsobíte?

Disponujeme všetkými dostupnými zdrojmiInformácie z aplikácie Cribis, webcrawling všetkých webov v SR a ČR a zo sociálnych sietí informácií na slovenskom a českom trhu. Máme v databáze 4 milióny aktívnych podnikateľských subjektov. Stačí si premyslieť, ktoré spoločnosti chcete osloviť, zadať parameter pre vyhľadávanie konkrétnych firiem a môžete začať predávať.

Informace

Informácie sú základ

Vo svete obchodu sú presné informácie nevyhnutným predpokladom úspechu. Aktuálne a detailné informácie sú kľúčom k efektívnemu riadeniu obchodných procesov. Pokiaľ dokonale poznáte svoj cieľový trh, dokážete si zákazníkov ľahšie udržať, efektívne vyhľadávať nových a zvyšovať firemný zisk.

4 mil. slovenských a českých firiem v databáze
90+ informačných zdrojovNapr. Zbierka listín, Živnostenský register, Insolvenčný register, Centrálny register dlžníkov, Register ekonomických subjektov, Obchodný register

Informace
Peníze
Peníze

Čas sú peniaze

Každý obchodník rád využíva aktuálne informácie. Situácia sa začína komplikovať v okamihu, keď sa obchodník musí zaoberať dohľadávaním informácií v desiatkach rôznych informačných systémov na úkor svojej profesie, teda obchodu. Vyhľadávanie potrebných výstupov pre kvalitné obchodovanie potom vyžaduje zbytočne veľké úsilie a časovú investíciu. Margo tento problém jednoducho pomocou najnovších nástrojov na zhromažďovanie, spracovanie a vyhodnocovanie informácií vyrieši.

Vše na jednom místě

Všetko na jednom mieste

Margo je efektívny nástroj pre riadenie obchodnej siete. Dáta máte k dispozícii na jednom mieste, odpadá zložité vyhľadávanie zdrojov naprieč informačnými systémami. Ušetrí náklady vynaložené na získanie informácií. Tradičné vyhľadávanie kontaktov prostredníctvom asistentky alebo nakupovanie všeobecných adresárov a následné rozposielanie hromadných neadresných ponúk je už minulosťou. Informácie na mieru vašim potrebám máte k dispozícii kedykoľvek, doma, na schôdzke, v kancelárii alebo vo svojom mobile.

Vše na jednom místě

 

vyhody_unikatni

Unikátny

vyhody_responzivni

Responzívny

vyhody_intuitivni

Intuitívny

vyhody_klic

Na kľúč

Výhody Margo

Margo je unikátny nástroj svojho druhu. Vznikol v našej materskej spoločnosti v Taliansku, kde ho už využívajú stovky klientov z radov finančných inštitúcií, veľkých, stredných aj malých spoločností. Je prispôsobený na mieru požiadavkám klienta a viete s ním pracovať v mobile alebo tablete. Svoju obchodnú kanceláriu tak máte vždy po ruke. Ovládanie je intuitívne a zvládne ho aj začiatočník.


300+ filtrov
90+ zdrojových dát
Sémantické vyhľadávanie
Organizácia kampaní

vyhody_unikatni

Unikátny

vyhody_responzivni

Responzívny

vyhody_intuitivni

Intuitívny

vyhody_klic

Na kľúč

Výhody Margo

Margo je unikátny nástroj svojho druhu. Vznikol v našej materskej spoločnosti v Taliansku, kde ho už využívajú stovky klientov z radov finančných inštitúcií, veľkých, stredných aj malých spoločností. Je prispôsobený na mieru požiadavkám klienta a viete s ním pracovať v mobile alebo tablete. Svoju obchodnú kanceláriu tak máte vždy po ruke. Ovládanie je intuitívne a zvládne ho aj začiatočník.


300+ filtrov
90+ zdrojových dát
Sémantické vyhľadávanie
Organizácia kampaní

Výhody Margo

Margo je unikátny nástroj svojho druhu. Vznikol v našej materskej spoločnosti v Taliansku, kde ho už využívajú stovky klientov z radov finančných inštitúcií, veľkých, stredných aj malých spoločností. Je prispôsobený na mieru požiadavkám klienta a viete s ním pracovať v mobile alebo tablete. Svoju obchodnú kanceláriu tak máte vždy po ruke. Ovládanie je intuitívne a zvládne ho aj začiatočník.


300+ filtrov
90+ zdrojových dát
Sémantické vyhľadávanie
Organizácia kampaní

Unikátny Intuitívny
Responzívny Na kľúč

Potrebujem

nájsť nových klientov

stanoviť merateľné ciele

zvýšiť produktivitu

úspešnejší obchodný tím

sledovať kampane

Chcem vyskúšať Margo!

Margo pracuje za vás

Na princípe podobnosti môžete podľa odvetvovej kvalifikácie, statusu spoločnosti, právnej formy, počtu zamestnancov alebo obratu vyhľadávať klientov podobných tým vašim a podľa zvolených filtrov analyzovať slovenské a české firmy. Databázu môžete obohatiť o finančné a kreditné informácie a preveriť finančné zdravie.

Správa portfólia

 • nahrajte vlastné portfólio klientov alebo využite napojenie na CRM
 • portfólio na kliknutie doplníte o obchodné, marketingové a kreditné informácie
 • vlastné portfólio prepojíte s ostatnými potenciálnymi klientmi

Analýza trhu

 • analyzujte trh a vyhľadávajte klientov podobných tým, u ktorých ste už úspešný
 • vyberajte podľa oblasti pôsobenia, predmetu činnosti a ďalších kritérií
 • pre identifikáciu vašich zákazníkov využite inteligentné vyhľadávanie, ktoré nie je založené len na výskytoch slov, ale taktiež na ich významoch a vzťahoch

Výber klientov

 • vyhľadajte nových klientov a segmentujte ich podľa parametrov pomocou 300 filtrov
 • rozdeľte klientov obchodníkom podľa kritérií – veľkosti firmy, oblasti, predmetu činnosti, sídla atď.

Obchodné aktivity

 • monitorujte obchodné kampane aj kroky obchodníkov
 • motivujte tím a nastavte obchodníkom merateľné ciele s termínom pre ich splnenie
 • sledujte plánovanie schôdzok, ich efektivitu a pravidelne vyhodnocujte spoločne s obchodníkmi plnenie ich cieľov

Chcem vyskúšať Margo!

Margo pracuje za vás

Na princípe podobnosti môžete podľa odvetvovej kvalifikácie, statusu spoločnosti, právnej formy, počtu zamestnancov alebo obratu vyhľadávať klientov podobných tým vašim a podľa zvolených filtrov analyzovať slovenské a české firmy. Databázu môžete obohatiť o finančné a kreditné informácie a preveriť finančné zdravie.

Správa portfólia

 • nahrajte vlastné portfólio klientov alebo využite napojenie na CRM
 • portfólio na kliknutie doplníte o obchodné, marketingové a kreditné informácie
 • vlastné portfólio prepojíte s ostatnými potenciálnymi klientmi

Analýza trhu

 • analyzujte trh a vyhľadávajte klientov podobných tým, u ktorých ste už úspešný
 • vyberajte podľa oblasti pôsobenia, predmetu činnosti a ďalších kritérií
 • pre identifikáciu vašich zákazníkov využite inteligentné vyhľadávanie, ktoré nie je založené len na výskytoch slov, ale taktiež na ich významoch a vzťahoch

Výber klientov

 • vyhľadajte nových klientov a segmentujte ich podľa parametrov pomocou 300 filtrov
 • rozdeľte klientov obchodníkom podľa kritérií – veľkosti firmy, oblasti, predmetu činnosti, sídla atď.

Obchodné aktivity

 • monitorujte obchodné kampane aj kroky obchodníkov
 • motivujte tím a nastavte obchodníkom merateľné ciele s termínom pre ich splnenie
 • sledujte plánovanie schôdzok, ich efektivitu a pravidelne vyhodnocujte spoločne s obchodníkmi plnenie ich cieľov

Chcem vyskúšať Margo!

Margo pracuje za vás

Na princípe podobnosti môžete podľa odvetvovej kvalifikácie, statusu spoločnosti, právnej formy, počtu zamestnancov alebo obratu vyhľadávať klientov podobných tým vašim a podľa zvolených filtrov analyzovať slovenské a české firmy. Databázu môžete obohatiť o finančné a kreditné informácie a preveriť finančné zdravie.

Správa portfólia

 • nahrajte vlastné portfólio klientov alebo využite napojenie na CRM
 • portfólio na kliknutie doplníte o obchodné, marketingové a kreditné informácie
 • vlastné portfólio prepojíte s ostatnými potenciálnymi klientmi

Analýza trhu

 • analyzujte trh a vyhľadávajte klientov podobných tým, u ktorých ste už úspešný
 • vyberajte podľa oblasti pôsobenia, predmetu činnosti a ďalších kritérií
 • pre identifikáciu vašich zákazníkov využite inteligentné vyhľadávanie, ktoré nie je založené len na výskytoch slov, ale taktiež na ich významoch a vzťahoch

Výber klientov

 • vyhľadajte nových klientov a segmentujte ich podľa parametrov pomocou 300 filtrov
 • rozdeľte klientov obchodníkom podľa kritérií – veľkosti firmy, oblasti, predmetu činnosti, sídla atď.

Obchodné aktivity

 • monitorujte obchodné kampane aj kroky obchodníkov
 • motivujte tím a nastavte obchodníkom merateľné ciele s termínom pre ich splnenie
 • sledujte plánovanie schôdzok, ich efektivitu a pravidelne vyhodnocujte spoločne s obchodníkmi plnenie ich cieľov

Problém dnešnej doby je, že budúcnosť už nie je to, čo bývala.

- Paul Valéry

10 %

databáz stráca na kvalite každé 3 mesiace; aktuálne informácie sú pre úspešný predaj úplne zásadné.

- Vantage Point Performance

44 %

firiem nezvláda riadiť predajný časový plán.

- Vantage Point Performance and Sales Management Association

20 %

predajného procesu zaberajú mnohokrát zbytočné administratívne aktivity pred a po predaji.

- Harvard Business Review

85 %

obchodníkov verí, že dosiahnu vyššie výkony po zapojení do gamifikačných programov.

- Markets & Markets

Problém dnešnej doby je, že budúcnosť už nie je to, čo bývala.

- Paul Valéry

10 %

databáz stráca na kvalite každé 3 mesiace; aktuálne informácie sú pre úspešný predaj úplne zásadné.

- Vantage Point Performance

20 %

predajného procesu zaberajú mnohokrát zbytočné administratívne aktivity pred a po predaji.

- Harvard Business Review

44 %

firiem nezvláda riadiť predajný časový plán.

- Vantage Point Performance and Sales Management Association

85 %

obchodníkov verí, že by dosiahli vyšší výkon, keby sa zapojili do gamifikačných programov.

- Markets & Markets

Vyskúšajte Margo!

Požiadajte o skúšobný prístup

na 10 dní zadarmo bez akýchkoľvek záväzkov

Chcem si vyskúšať Margo!

Kto vlastne sme?

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. je súčasťou celosvetovej skupiny CRIF, ktorá bola založená v roku 1988 a pôsobí na 4 kontinentoch v 35 krajinách sveta.

CRIF poskytuje v Slovenskej a Českej republike svojim klientom aplikáciu Cribis, ktorá obsahuje informácie o viac než 10 miliónoch podnikateľských subjektov a fyzických osobách zo SR a ČR. Voliteľným modulom aplikácie Cribis je medzinárodná služba SkyMinder umožňujúca preverenie spoločností z takmer celého sveta.

Firma ponúka taktiež komplexné riešenie pre oblasť riadenia úverových rizík a pod značkou iRating pokročilé nástroje pre hodnotenie ekonomického stavu spoločnosti a municipalít.

CRIF je taktiež správcom najväčších slovenských úverových registrov, Bankového registra klientských informácií a Nebankového registra klientských informácií.

Kdo jsme

Margo

Updated on 2021-11-22T13:50:47+01:00, by Margo.

WordPress PopUp Plugin